Elektroinstalace

Služby » Elektroinstalace

  • Kompletní elektroinstalace rodinných domů (NN rozvody, datové sítě, EZS, EPS, rozvod TV signálu včetně anténního systému a zesilovačů)
  • Uzemnění a hromosvod objektu
  • Elektroinstalace bytových domů a komplexů pro bydlení
  • Kompletní rozvody v  průmyslových objektech
  • Revize - silnoproud, slaboproud, hromosvody, kusové zkoušky rozvaděčů vč. prohlášení o shodě